สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หมานหมีน
2. เด็กหญิงอารียา  ระหมันยะ
 
1. นายไพศาล  เกื้อขะเหร็ม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63.17 ทองแดง 14 1. เด็กชายซอล่าฮุดดีน  สลำบ่อ
2. เด็กชายนพดล  หัดสมัด
3. เด็กชายบัสรี   หัดสมัด
4. เด็กชายพิสิษฐ์  ดอเลาะ
5. เด็กชายมุซตอฟาร์  มูสอกะ
6. เด็กชายอาทิตย์  เจะแม็ง
 
1. นายยงยุทธ  หลงมีหนา