สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสินธ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขันธุปัตย์
3. เด็กหญิงอรณี  สว่างเนตร
 
1. นางสาวชุลีกร  ประสมพงศ์
2. นางสาวระรวย  จันทวงศ์