สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพังลา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายนรินทร์  แก้วงาม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วงาม
3. เด็กชายเด่นฤกษ์  ชนะนาค
 
1. นางอารีย์รัตน์  รุ่งทอง
2. นายอำนาจ  นกแก้ว