สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองประดู่ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายพีระสิทธิ์  หลีเจริญ
2. เด็กหญิงอาอีดะห์  ดาโตะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ดำคง
2. นางจันทร์เพ็ญ  ดำคง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 12 1. เด็กชายอัฟฟาน  ดือราแม
2. เด็กหญิงโสรยา  เจ๊ะหวัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ดำคง