สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัตติญา  หลีเจริญ
2. เด็กหญิงสุธินี  กอเม็ง
3. เด็กหญิงอารียา  ยุนุหิง
 
1. นางสารภี  อิศโร
2. นายอดุล  มะสมาน