สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายนันทชัย  มากผล
 
1. นางปิยะตา  ทองประสิทธิ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  หีมมุเด็น
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  สังข์ศิริ
3. เด็กหญิงอรดา  มรรคาเขต
 
1. นางสาคร  สุวรรณรัตน์
2. นายเกียรติยศ  สุวรรณชาตรี