สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอสะเดา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงอักษรทิพย์  อนุชาญ
2. เด็กหญิงอารียา  ขุนหลัด
 
1. นายสงคราม  พรหมสถิตย์