สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อำพันธ์รัตน์
2. เด็กหญิงอนุชตรา  เลิศมีนัย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เมืองละออง