สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัลยา  หมานสนิท
2. เด็กหญิงศิริประภา  ส่าและ
3. เด็กชายอับดุลวาหะ  หมากปาน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เมืองละออง
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 69.2 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศริญญา  หมัดบก
 
1. นางวรรนิภา  คล้ายแก้ว