สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ละซอ
2. เด็กชายบัลลังก์  หวันหมาน
 
1. นางชุษณี  นางาม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยัสมีน  และดุหวี
2. เด็กหญิงอนุสรา  หมะหลี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจะเล๊าะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เมืองละออง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาตาชา  หลีปุ่ม
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ศิริสกุล