สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงต่วนฮานีซะห์  กูจิ
2. เด็กหญิงสากีน๊ะ  ปังแลมานุม
 
1. นางสาวอิสรา  สังขรัตน์
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายซุปปียัน  มาหะหม๊ะ
2. เด็กชายนภสินธ์  สุขขวัญ
3. เด็กชายอาทิชัย  มี
 
1. นางสาวธนัญญา  โต๊ะเต๊ะ
2. นางสาวอุมารินทร์  อุดหลี
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัศรียา  ดีเย๊าะ
2. เด็กหญิงโซราญา  เวาะมะ
 
1. นางสาวธนัญญา  โต๊ะเต๊ะ
2. นางสาวอภิญญา  ทิ้งแหล๊ะ