สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงต่วนฮานีซะห์  กูจิ
2. เด็กหญิงสากีน๊ะ  ปังแลมานุม
 
1. นางสาวอิสรา  สังขรัตน์