สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายรุสราญ  จิตรตรง
2. เด็กหญิงศิราณี  จิตรตรง
3. เด็กชายสราวุธ  จิตรตรง
 
1. นางสุภา  เส็นธนู
2. นางอดิศร  ศิริวงษ์