สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิตติมา  หลีไสทอง
2. เด็กหญิงตอยีบะ  ตาเฮ
3. เด็กหญิงสายาตี  ยามา
 
1. นางวรลักขณ์  สังฆรัตน์
2. นางสุภา  เส็นธนู
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงจริยา  บุญยอด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มิฉา
3. เด็กหญิงฮามีด๊ะ  ยีละ
 
1. นางสาวมารียา  หากมุสา
2. นางอรพร  เกื้อสกุล