สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายวีรชัย  ทองมา
 
1. นางสาวสิริมา  หมาดหลี
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.12 ทองแดง 4 1. เด็กชายชนกันต์  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางสาวสิริมา  หมาดหลี