สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุขเกษมวิทยา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวรนุช  พลหาญ
 
1. นายจิตมงคล  เพชรวา
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสิริมา  ดาอี
 
1. นายประภาส  ห้องแก้ว