สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับโกบ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงอนัญญา  อุมาจิ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หน้าหู
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้องพลอย  นนท์กัญหา
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  นนท์กัญหา
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์  เพ็งรัก
2. นางพรลภัสส์   แซ่วุ่น
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญตา  กายโรจน์
2. เด็กหญิงนูรีดา  ลอกาซอ
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  สิงห์ชัย
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์  เพ็งรัก
2. นางพรลภัสส์   แซ่วุ่น
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  จันทรัตน์
2. เด็กชายอิศเรศ  วงศ์หฤทัย
 
1. นายรุสราญ  อะหลี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริมา  แซ่ย่อง
 
1. นางนงลักษณ์  จงรักวงศ์