สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระตะ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.18 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยพร  เกตุศัทธา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ระวิพันธุ์
 
1. นางภรณ์วิรัตน์  อภินันตชัย