สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหมาก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 63 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงชุติมณฑณ์  เพิ่มเขตกิต
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วคง