สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ชายชูจีน
 
1. นางสาวมาเรียม  ลูกสะเดา
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ปานเหลือง
2. เด็กชายอมรเทพ  พรมจันทร์
 
1. นางพรรณอร  คงวัดใหม่
2. นางเกศินี  เกิดเกตุ