สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนารีซ่า  สันเจริญ
 
1. นางระรวย  อิสโร
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงวิภาณี  เวหาลอย
 
1. นางระรวย  อิสโร