สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนารีซ่า  สันเจริญ
 
1. นางระรวย  อิสโร
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนาดา  หมัดโส๊ะ
 
1. นางระรวย  อิสโร