สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พรหมมาศ
2. เด็กหญิงมารีน่า  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงอารียา  ยาอีด
 
1. นางฉวีวรรณ  ปรียวาณิชย์
2. นางสาวอัสมา  หมอเต๊ะ