สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงวิภาณี  เวหาลอย
 
1. นางระรวย  อิสโร
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิยดา  อินหมัน
 
1. นางทัศนีย์  มุสิกะชาติ