สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ชุมแดง
 
1. นางกนกกาญจน์  ทัยศรี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุนแสง
2. เด็กหญิงมาริสา  ศาลาน้อย
 
1. นางยุภาพร  แก้วเกาะสะบ้า