สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายศุภสรณ์  เพชรทอง
 
1. นางอวยพร  สุวรรณโณ