สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายกษิดิศ  กาญจนะแก้ว
2. เด็กหญิงสุพร  สัตย์ธรรมจัด
3. เด็กชายไชยา  จันทร์งาม
 
1. นางฟารีส๊ะ  อะหวัง
2. นางอานีตา  วัฒนพันธ์