สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมิตา  หมวกใหม่
 
1. นางสมสมร  ภิรมย์รักษ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายชลาธร  ชูทิ้ง
 
1. นายพีระพัฒน์  เพชรกาญจน์
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปกรณ์  ทองร่วมแก้ว
 
1. นางสมสมร  ภิรมย์รักษ์