สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมิตา  หมวกใหม่
 
1. นางสมสมร  ภิรมย์รักษ์
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปกรณ์  ทองร่วมแก้ว
 
1. นางสมสมร  ภิรมย์รักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอภิญญา  แสงจันทร์
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีสุวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 50.17 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสุวิทย์  รังษี
2. เด็กชายไกรวิทย์  นิยมเดชา
 
1. นายไชยันต์  ชูชีพ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  คงชิต
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณาไธสง
 
1. นายพีระพัฒน์  เพชรกาญจน์
2. นายเกียรติศักดิ์  คงแก้ว