สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.87 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรวี  พิมมาดี
 
1. นายพีระพัฒน์  เพชรกาญจน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกิตติวิทย์  หมวดพุฒ
 
1. นางสาวฟารีดา  หะยีหมัด