สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายอนันต์  สมาน
 
1. นางบรรจง  สุทธิสว่าง
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอามีนี  ราหนิ
 
1. นางสมพร  มากบุญศรี