สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 52.59 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายยุสรี  สุวรรณโณ
2. เด็กชายวรากร  ชูแก้ว
 
1. ส.ต.อ.เจิดศักดิ์  ภักษร