สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลนา  ส่งเจริญ
2. เด็กหญิงสุณิสา  พิลาสุทธิ์
3. เด็กหญิงอารียา  หมัดเล๊ะ
 
1. นางฐิตินันท์  รัตน์พันธ์
2. นางสาวสุคนธ์ทรี  ฤทธิรงค์