สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิตติมา  วงศ์สาคร
2. เด็กหญิงฝาริย๊ะ  รอดภาษา
3. เด็กหญิงยุพา  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาววรรณนา  วงษ์ใหญ่
2. นางเพ็ญศรี  มลิพันธ์