สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา   สำรามัน
2. นางสาวนูรียัด   อะเหล๊าะ
3. เด็กหญิงนูลัยลา   มะสะหมะ
4. เด็กหญิงพันธ์วิรา   ดีนหมัน
5. นางสาวสุชาดา   สุขาทอน
 
1. นางอุทัยวรรณ์    เหล่าทอง