สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงดาอีหย๊ะ  หมีนหนุด
2. เด็กหญิงอารยา  เต๊ะหมาน
 
1. นายสมบูรณ์  พันธ์ยูโส๊ะ