สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หลำเบ็ญส๊ะ
2. เด็กหญิงนัจยามี  พยายาม
3. เด็กหญิงนาซูฮา  ระวังงาน
4. เด็กหญิงนาฟีส๊ะ  สนยาแหละ
5. เด็กหญิงอัญชิสา  หลีหมิด
 
1. นายอับดลกอเดช  สาริปา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายกีรติ  สันสน
2. เด็กชายอดิสรณ์  เลหนุด
3. เด็กชายอับดลฮาดี  หมะประสิทธิ์
 
1. นางโฉมฉลวย  จินากลึง