สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศินา  สายสหัส
 
1. นางนาตยา  แก้วฉิมพลี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนริสา  หมัดยู่โส๊ะ
2. เด็กหญิงนิสรีน  ดะห์ลัน
3. เด็กหญิงปณิตา  หมีดเส็น
 
1. นางยุพเรศ  จารง
2. นางสาวรุ่งฤดี  หมีโดด