สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายนฤเบศ  ผลโสดา
2. เด็กชายนวดล  หมัดเหม
 
1. นางสาวนาพีซะ  บินอาหวา