สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายชารีฟ  แสงมาก
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงฟิตตรี  ยีโก๊ะ
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ