สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายซอแหละ  หมะหวี
 
1. นางเนตรชนก  ขวัญทองยิ้ม
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายหานาฟี  หมะหมิน
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนัญญา  เด็นดาหยัด
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงฝาอีซ๊ะ  เล๊าะยอ
2. เด็กชายมูหัมหมัด  ชูจา
3. เด็กหญิงฮุสมา  ขรีดาโอ๊ะ
 
1. นางสาวนวพร  หนูแก้ว