สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิต  ดามะ
2. เด็กชายเอ็มร้อน  อุดม
 
1. นางจำรัส  บุญชูมณี
2. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนฤมล  กองทอง
2. เด็กหญิงนูรอัยณี  สาและ
 
1. นางสาวชลิดา  นามมา