สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทยานอุทิศ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรภัทร  เปาะมานิ
2. เด็กชายพารวี  อาสา
3. เด็กชายมูฮำหมัดไฟศอล  หลีดีใจ
 
1. นางสาวฝาตีเหม๊าะ  ทองตำ
2. นางอุไร  หัสราม