สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดยางทอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79.94 เงิน 5 1. เด็กชายชนวีร์  อินทรักษ์
2. เด็กชายธนายุทธ์  จินดามณี
3. เด็กชายพิทธยาธร  อนุสรณ์นาวิน
4. เด็กชายวรรษธร  สมบูรณ์
5. เด็กชายสุทิวัส  ธรรมโชติ
6. เด็กชายอธิยวัฒน์  แก้วคำ
 
1. นางขนิษฐา  มู่สา
2. นายวิรศักดิ์  ปุสวิโร
3. นางอนงค์  จันทร์เขียว