สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับยาง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 34 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอารีฟีน  อีแต
2. เด็กชายเจะอามิง  ตาเฮ
 
1. นางนัยนา  สยามพล