สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับยาง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงซุไรนี  ทุยเลาะ
 
1. นายนาวาวี  เจะอุมา