สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับยาง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 79.8 เงิน 13 1. เด็กชายคอมารูดีน  เจะแต
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิ  บากา
3. เด็กชายอันวา  มะลี
 
1. นายนิมะ  นิโซ๊ะ
2. นายปิยะ  ดอแนเลาะ