สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับยาง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงนูรไอนี   ลากา
2. เด็กหญิงรุสนานี  อาลี
 
1. นางสาวปราณี  มณีประวัติ
2. นางยุพิน   ทองเป็นเพชร
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงฝารีด๊ะ   ยะเอะ
2. เด็กหญิงโสรยา  มหิเละ
 
1. นางสาวปราณี  มณีประวัติ
2. นางยุพิน  ทองเป็นเพชร