สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุตู สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายสมฤทธิ์  สู่สมแก้ว
 
1. นายสิทธิ์  ศรีก่อเกื้อ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 38.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายศรศรัณย์  เภาแก้ว
 
1. นายสิทธิ์  ศรีก่อเกื้อ