สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุตู สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ม่วงก่อเกื้อ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  เกื้อก่อบุญ
3. เด็กชายเจริญทรัพย์  มีแสง
 
1. นายสิทธิ์  ศรีก่อเกื้อ